Homo Novus

Info

Savā 26. pastāvēšanas gadā starptautiskais jaunā teātra festivāls “Homo Novus” runās skaidri par nenoteiktību dažādos ideju laukos

Bek Berger | Programmas kuratore

Prieks atkal satikties

Šis gads ir mūs mainījis. Visvienkāršākās lietas, ko citkārt pat nepamanām vai uzskatām par pašsaprotamām, jaunajos apstākļos ir kļuvušas par vērtību – cilvēcisks kontakts, klātbūtne, pieskāriens vai apziņa, ka arī vienatnē dažādos veidos esam saistīti ar citiem. Mēs esam pārliecinājušies, ka ar apstāšanos nekas nebeidzas. Kaut laiks nošķirtībā un izolācijā ir tērējis spēka rezerves, mēs esam ilgi izturējuši katrs atsevišķi un pa visiem kopā. Šajā laikā mūs visvairāk spēcinājusi doma par brīdi, kad atkal varēsim atgriezties dzīvē un satikties. Bet kā tas būs?

No 8. līdz 18. septembrim Rīgā un vairākos Latvijas reģionos atkal norisināsies Starptautiskais jaunā teātra festivāls “Homo Novus”. Savā 26. pastāvēšanas gadā vēlamies runāt skaidri par nenoteiktību dažādos ideju laukos – mākslinieciskajā un sociālajā, personīgajā un dalītajā, ekoloģiskajā un bioloģiskajā. Mēs esam apņēmušies veidot programmu vēl ciešākā sasaistē ar skatītāju, ļaujot kopīgi iztēloties tādu nākotni un sabiedrību, kurā mēs viens otru pamanām, novērtējam un kurā dzīvs un klātesošs ir kolektīvais prieks.

Tās ir vērtības un iemaņas, kuras laikmetīgais teātris un starptautiskais festivāls “Homo Novus” vienmēr centies likt priekšplānā, bet šogad vēl vairāk nekā citkārt ir kļuvis skaidrs, ka ar šo apziņu un atsevišķām individuālām pieredzēm vien nepietiek – mums ir jāturpina kopīgi meklēt, aptverot plašāku un daudzveidīgāku sabiedrību, ir jāturpina raudzīties uz priekšu, raisīt nemieru, uzrunāt, atvērt, ievainot, dziedināt, spert soļus nezināmās teritorijās un visiem kopīgi augt.

Mēs vēlamies, lai festivāls kļūst par šo dažādo ideju un vēlmju satikšanos pilsētā un apliecinājumu mūsu kopīgai pieaugšanai. Jo ir lietas, kuras nevar pieredzēt vienatnē, gluži tāpat kā prieku par atkal tikšanos. Tiekamies!